Jukka-Pekka Takala

Vuoden 2008 rikoksentorjuntakilpailun teemana julkinen tila

Ensi syksyn puheenjohtaja Ranska on julkistanut teeman Euroopan rikoksentorjuntaverkoston syksyn hyvien käytäntöjen konferenssille ja samalla tämän vuoden Euroopan rikoksentorjuntakilpailulle. Teemana on rikoksentorjunta julkisissa tiloissa, erityisesti kaupungeissa ja lähiöissä. Teema jakautuu kolmeen pääosaan:

Julkisten tilojen suunnittelu. Kaupunkitilan suunnittelussa ja kunnostamisessa pitäisi rikoksentorjunta ja turvallisuuden parantaminen ottaa järjestelmällisesti huomioon. Ranskassa tämä on velvollisuus. Konferenssissa esitellään ja arvioidaan Euroopassa sovellettuja teorioita ja menetelmiä sekä valaistaan ongelmia ja mahdollisia väärinkäyttöjä.

Videovalvonta. Videovalvonta mahdollistaa periaatteessa aktiivisen valvonnan ja joutuisan reagoinnin ongelmiin. Se on tärkeä menetelmä etenkin korkean rikosriskin paikoissa. Niin väestö kuin paikallisviranomaisetkin suosivat sitä. Samalla siihen liittyy pulmia kansalaisvapauksien kannalta ja väärinkäytön riskejä. Myös julkisten, puolijulkisten ja yksityisten valvontaverkkojen linkittämiseen liittyy omia ongelmiaan.

Julkisten tilojen päivittäinen huolto ja ylläpito. Rikosten ehkäisy julkisissa tiloissa on myös suuren toimijajoukon tulos. Kyse ei ole pelkästään turvallisuustehtävissä olevista henkilöistä vaan myös tilojen kaikkien muiden huoltajien ja käyttäjien toiminnan, havaintojen ja läsnäolon vaikutuksesta. Mukana voi olla kansalaistoimintaa, jolla halutaan kohentaa turvallisuutta. Näitä toimia voidaan yrittää koordinoida tai olla koordinoimatta myös turvallisuusnäkökulmien kannalta.

Kaikista kolmesta alateemasta toivotaan kokemuksia eri tahoilta: tutkijoilta, paikallishallinnon ja kansallisen rikoksentorjuntapolitiikan edustajilta, käytännön turvallisuusorganisaatioiden toimijoilta ja turvatekniikan asiantuntijoilta.

Kilpailun ulkopuolella voi esitellä kotiväkivallan torjuntaa, esimerkiksi uusi ohjelma tai Lissabonissa esitellyn ohjelman huomattava kehitys. Esillä voi olla muukin EUCPN:n toimialaan kuuluva teema (kaupunki- ja nuorisorikollisuus sekä huumeisiin liittyvä rikollisuus).

Kilpailun aikataulu on totuttua kireämpi. Ehdotusten pitää olla Ranskassa jo 1. syyskuuta. Suomen rikoksentorjuntaneuvosto on varautunut valitsemaan Suomen ehdokkaan elokuussa. Tämän vuoksi alustavia ehdotuksia kilpailuhankkeeksi pyydetään mahdollisimman pian. Suomen valintamenettelyyn ehtivät mukaan hankkeet, joista on riittävä kuvaus käytettävissä heinäkuun loppuun mennessä. Tarkempia ohjeita ilmestyy rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuille (www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi ).

 
Julkaistu 10.3.2008