Kauko Aromaa

SÄHKÖINEN VALVONTA TULEE

Hitaan alun jälkeen ollaan Suomessa ottamassa käyttöön muualla jo jonkin verran sovellettua elektronista valvontaa, jolla on monenlaisia käyttötapoja. Merkitsevää on, missä tarkoituksessa uutta tekniikkaa ajatellaan käytettäväksi. Itse tekniikkahan ei tunne omia käyttötarkoituksiaan, yhtä vähän kuin auton valmistaja päättää, mihin autoa käytetään. Toki insinöörillä ja markkinoijalla on tästä asiasta näkemyksiä, joilla on vaikutusta tuotesuunnitteluun, mutta he eivät suoranaisesti päätä sovelluksista. Sen tärkeämpää on, että soveltajat paneutuvat tähän kysymykseen.

Jos sähköinen valvonta on rangaistus tai sen jatke, sitä koskevat erilaiset säännöt kuin jos se on turvaamis- ja ehkäisykeino. Oikeusministeriön työryhmä on tutkinut asiaa mm. valvotun koevapauden ja vapaudessa suoritettavien rangaistusten (ns. valvontarangaistus) kannalta. Edelleen on pohdittu sähköisen valvonnan laajentamista uusiin kohteisiin kuten matkustuskiellon valvontaan, nuorisoarestiin ja lähestymiskieltoihin. Eräitä pedofiliarikoksista tuomittuja myös harkitaan pantaviksi sähköiseen valvontaan. Nyt keinoa jo sovelletaan vankien poistumislupien seurannassa ja valvotussa koevapaudessa. Tiedossa on, että käyttömahdollisuudet eivät lopu tähän. Esimerkiksi päihteiden käytön valvonnasta on jo käytännön kokemuksia.

Muihin tarkoituksiin kuin rikollisten seurantaan sopivia ratkaisuja tunnetaan paljon. Autojen ja muiden tavaroiden paikantamiseen tehtyjä sovelluksia tunnetaan lukuisia, karhujen, muuttolintujen ja kovakuoriaisten vaelluksia seurataan paikantamislaitteilla. Yhä kattavammiksi kehittyvillä paikallistamistekniikoilla on vielä suuri tulevaisuus. Satelliittien avulla tapahtuva valvonta yhdistettynä henkilökohtaisiin paikannuslaitteisiin tuo totaalisen valvonnan kaikkien ulottuville.

Totaalisen valvonnan hyvät puolet voivat sokaista näkemästä sen mahdollisia ongelmia. Siksi sivuvaikutuksia ja mahdollisia perusoikeuksien loukkauksia on tutkittava huolellisesti niin että edut ja haitat ymmärretään. Esimerkiksi avun tarpeessa olevan vanhuksen tapauksessa voi olla nähtävissä pääasiassa etuja hänelle itselleenkin. Sen sijaan jonkun toisen henkilön liikkeiden tarkka seuranta voi tuoda mukanaan merkittäviä yksityisyyden loukkauksia, jotka myös voidaan haluttaessa perustella yleisellä edulla ja kukaties hänen omallakin edullaan. Sähköisen valvonnan sovelluksethan eivät rajoitu rikosseuraamusjärjestelmään vaan voivat laajentua poliittisen yhteisymmärryksen synnyttyä mille tahansa elämänalalle. Pyrkimyksiä tähän suuntaan on jo esiintynytkin.

 
Julkaistu 10.3.2008