Riikka Kostiainen

Euroopan neuvosto kampanjoi ruumiillista kuritusta vastaan

Kampanjalla pyritään vakuuttamaan poliitikot, jotta lasten väkivaltainen kuritus ymmärrettäisiin ihmisoikeusasiana.

Lasten kuritusväkivalta on yhä laillista monessa Euroopan maassa. Esimerkiksi Britanniassa lasta saa kurittaa, jos häneen ei jää siitä näkyviä jälkiä. Euroopan neuvoston 47 jäsenmaasta vasta 18:ssa lasten ruumiillinen kuritus on lailla kielletty. Suomessa se kriminalisoitiin yli 20 vuotta sitten. Neuvosto vastustaa kaikkea lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja on tehnyt Euroopan laajuisen kurituksen vastaisen aloitteen. Euroopan neuvoston ohjelmanjohtajan Elda Morenon mukaan kampanjalla yritetään mm. vakuuttaa poliitikot, että lasten väkivaltainen kuritus on ihmisoikeusasia, ja näin saada useampi maa mukaan kurituskieltoon. Lakiuudistukset ovatkin ohjelman ensimmäinen keino. Toinen keino ovat toimet positiivisen vanhemmuuden edistämiseksi ja kolmas on tietoisuuden lisääminen. Asenteiden ja käyttäytymisen muuttamista varten on tehty tieto- ja mediapaketit, joita voi levittää kansallisella tasolla.

– Ruumiillista kurittamista on vastustettava, sillä lapset eivät ole "mini-ihmisiä mini-ihmisoikeuksilla". Väkivalta aiheuttaa lapselle aina fyysisiä ja henkisiä haittoja ja sitä paitsi se on tehoton rangaistuskeino, Moreno perustelee. Hän kiittää, että Suomi on ollut heille hyvä yhteistyökumppani ja maan tilanne on melko hyvä.

Moreno puhui helmikuussa Helsingissä ulkoministeriön ja Lastensuojelun Keskusliiton seminaarissa, jonka aiheena oli lapsiin kohdistuva väkivalta. Seminaarin viestinä oli, että lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole koskaan oikeutettua ja se on estettävissä. YK:n lapsen oikeuksien komitean jäsen, suurlähettiläs Moushira Khattab Egyptistä esitteli komitean näkökulmaa lapsen oikeuteen saada suojaa kaikkia väkivallan muotoja vastaan. Lisäksi kuultiin suomalaisesta Älä lyö lasta -kampanjasta ja uuden sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelusta.

 
Julkaistu 10.3.2008