Riikka Kostiainen

Rikoksentorjunnan parhaita käytäntöjä Hämeenlinnassa

Konferenssissa esiteltiin parhaita päihteisiin liittyviä rikoksentorjuntahankkeita. Niitä oli lähetetty konferenssiin yhteensä kolmisenkymmentä eri maista (ml. kilpailuhankkeet). Hankkeet käsittelivät mm. nuorten juopottelun ja siihen liittyvien rikosten, ravintoloihin liittyvän väkivallan ja rikosten sekä huumeiden käyttäjien tekemien rikosten vähentämistä. Seminaarissa julkistettiin myös vuoden 2006 Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon saaja eli Tanskan Ringsted-hanke.

Voittajan ohella vahvoja ehdokkaita olivat tuomariston mielestä Unkari ja Iso-Britannia. Unkarin hankkeessa torjuttiin nuorten huumeiden käyttöä ja siihen liittyviä rikoksia ottamalla riskiryhmiin kuuluvia nuoria mukaan ideoimaan ja toteuttamaan aiheeseen liittyvää lyhytfilmiä, jota käytettiin opetusmateriaalina. Ison-Britannian hanke kohdistui huumeista riippuvaisiin rikoksenuusijoihin. Heidän rikoksiaan ja huumeiden käyttöään pystyttiin selvästi vähentämään järjestämällä nopeasti vieroitushoitoa, asunto ja muuta sosiaalista tukea. Tavoite vähentää huumeiden käyttäjien tekemiä rikoksia kolmanneksella saavutettiin nopeasti.

Kilpailuun osallistuneet hankkeet olivat tuomariston mielestä kiinnostavalla tavalla erilaisia ja niissä oli onnistuttu torjumaan rikoksia hyvin erilaisilla menetelmillä. Kilpailuhankkeista noin puolet liittyi nuorisoon. Suomesta ehdokkaana oli Keravan Katujen yö -tapahtuma, jolla rauhoitettiin koulujen päättäjäisviikonlopun riehaa (esitelty Haasteessa4/2006 ). Ehdolla oli yhteensä 13 rikoksentorjuntahanketta, siten ennätysmäärä maita osallistui kilpailuun sen kymmenvuotisen historian aikana.

Tutkimustietoa esillä

Konferenssissa kuultiin useita kansainvälisesti arvostettuja alan tutkijoita. Kanadalainen tohtori Kathryn Graham puhui ravintolasidonnaisen väkivallan ehkäisystä. Hänestä on yllättävää, miten helposti ihmiset lähtevät baarissa tappeluun mukaan, sen sijaan että yrittäisivät estää sen. Erityisen tärkeänä Graham pitää henkilökunnan koulutusta. Henkilökunnan pitäisi tarkkailla tilannetta enemmän, kohdella ihmisiä ystävällisesti ja kunnioittavasti ja pitäytyä ammattiroolissa. Myös lainsäädännön pitäisi olla kohdallaan ja yhteisön ihmisten tuki tulisi saada ravintolasidonnaisen väkivallan ehkäisylle.

Lisäksi mm. saksalainen professori Michael Klein kertoi päihteiden ja väkivallan yhteyksistä ja englantilainen professori Paul Ekblom hyvien rikoksentorjuntahankkeiden edellytyksistä. Suomesta puhujana oli alkoholin ja henkirikosten välistä yhteyttä tutkinut tohtori Martti Lehti.

 
Julkaistu 14.3.2007