Elsa Saarikkomäki

Rikoksen uhrin tilanteen ymmärtäminen on tärkeää

Tiedon lisäämisen rikoksen uhrin asemasta voidaan ajatella toteuttavan rikoksentorjunnan tavoitteita vähentää rikoksista aiheutuvia haittoja ja edistää turvallisuutta. Rikoksen uhrilla on vaikutusta myös rikosten ilmituloon ja selvittämiseen. Uhrien tilanteen ja sosiaalisen kontekstin kokonaisvaltainen ymmärtäminen on tärkeää paitsi uhrien tukemisen myös rikosten tunnistamisen kannalta.

Rikoksen tapahtumisen ketjuun liittyy usein yksinkertaistettu kuva: tuntematon henkilö tekee rikoksen, uhri ilmoittaa siitä poliisille, rikosta aletaan selvittää ja uhri hyötyy tästä, etenkin jos rikos selviää tai muuten esimerkiksi vakuutuskorvausten kautta. Tällöin ei huomioida erilaisten rikosten piirteitä eikä erilaisten ryhmien tarpeita ja elämäntilanteita. Ilmiöstä tarvitaan enemmän tutkittua tietoa ja sen viemistä käytäntöön. Tämän numeron artikkeleissa tuodaan esiin, kuinka yhteiskunta ja rikosoikeusjärjestelmä tunnistavat huonosti tilanteita, jotka eivät ole stereotyyppisen kuvan mukaisia. Tilanne voi olla tällainen esimerkiksi kunniaan liittyvässä väkivallassa tai ihmiskaupassa. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, millaisia seurauksia rikos aiheuttaa varsinaisen uhrin lähipiirille, kuten väkivaltaa nähneille lapsille.

Aina ei myöskään ymmärretä kokonaisvaltaisesti syitä olla ilmoittamatta rikoksesta viranomaisille. Rikosprosessin hitaus, oletus ettei asialle tehdä mitään, kokemus teon yleisyydestä, trauma, pelko tai häpeä voivat olla syynä sille, miksi viranomaisten puoleen ei haluta kääntyä. Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi maaliskuussa (8.3.2020) nepalilaisten ravintolatyöntekijöiden tilanteesta, jossa rikosilmoituksen teko työoloista voisi viedä heiltä työpaikan ja sitä kautta oikeuden oleskella Suomessa. Tässä lehdessä Inka Lilja nostaa esiin sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneiden turvapaikanhakijanaisten tilanteen: on paljon vaadittu, että kertoo vieraille ihmisille tapahtumista, joista ei ole välttämättä kertonut kenellekään. Väkivallasta kertomatta jättäminen voi kuitenkin johtaa siihen, ettei rikosta tutkita ja saada oleellista tietoa turvapaikan myöntämisen kannalta.

Viime aikoina rikoksen uhrien tukemiseksi ja heidän asemansa parantamiseksi on tehty paljon eri sektoreilla. Uhrien tukemisella rikosprosessissa on keskeinen merkitys ja moni tukea saanut on tyytyväinen prosessiin. Ajatus siitä, kohtelevatko viranomaiset minua hyvin ja oikeudenmukaisesti, kuuntelevatko ja uskovatko, on tärkeää paitsi halukkuudelle ilmoittaa rikoksesta ja viedä asiaa eteenpäin, myös yleisemmin luottamukselle poliisiin ja rikosoikeusjärjestelmään. Vaikka kehitettävää on, asiantuntevaa apua ja tukea on saatavilla ja tässä numerossa esitellään eri sektoreiden tuottamia palveluita.

Haaste lehti uudistuu ja käsillä oleva numero on viimeinen painettu lehti. Kaikki jutut ovat luettavissa myös Haasteen verkkosivuilla. Tervetuloa uudenlaisen verkkolehden lukijaksi syksyllä!

 
Julkaistu 27.3.2020
Sivun alkuun |