Rangaistusten määrä on vähentynyt 15 vuodessa viidenneksen

Rangaistusten määrän kehityksessä on tapahtunut selkeä käänne vuoden 2004 jälkeen. Oikeudessa tuomittujen rangaistusten määrä on vähentynyt vuodesta 2004 alkaen viidenneksellä. Syyttäjän määräämien rangaistusmääräysten sekä poliisin antamien sakkomääräysten yhteismäärä on vähentynyt 46 prosenttia. Rangaistusten määrän vähentyminen johtuu poliisin tietoon tulleen rikollisuuden laskusta, mutta rangaistus- ja sakkomääräysten osalta myös liikennevalvonnan kohdentamisen muutoksista. Rikesakkojen määrä on sen sijaan yli kolminkertaistunut samalla aikavälillä 2004–2018, mikä johtuu pääosin automaattisen kameravalvonnan käyttöönotosta ja kasvusta.

Rangaistukseen tuomittiin syytetyistä 93 prosenttia yleisissä alioikeuksissa vuonna 2018 (tuomittuja 54 750). Valtaosa (60 %) oikeudessa tuomituista rangaistuksista oli päiväsakkorangaistuksia. Ehdollisia vankeusrangaistuksia oli 22 ja ehdottomia vankilatuomioita yhdeksän prosenttia. Näiden lisäksi ehdoton vankeustuomio muunnettiin yhdyskuntapalvelukseksi 1 606 tuomitun ja valvontarangaistukseksi 144 henkilön kohdalla. Syytteistä viisi prosenttia hylättiin. Syyttäjän vahvistaman rangaistusmääräyksen tai poliisin antaman sakkomääräyksen sai yhteensä noin 126 500 sakotettua ja rikesakon 363 000 henkilöä. Rangaistusmääräykset ja rikesakot kattavat 90 prosenttia kaikista seuraamuksista.

Ehdottomien vankilarangaistusten määrä on myös vähentynyt 40 prosenttia vuodesta 2004, mikä on – vapaudessa suoritettavien seuraamusvaihtojen lisääntymisen ohella – vastaavasti vähentänyt vankilukua pitkällä aikavälillä. Samalla aikavälillä 2004–2018 tuomittujen vankilarangaistusten keskipituus on lisääntynyt 38 prosenttia.

Elinkautisvankien määrä viisinkertaistui pitemmällä noin 20 vuoden aikavälillä ilman, että henkirikoksista tuomittujen määrä olisi kasvanut. Muutos on seurausta tuomitun mielentilaa koskevien ratkaisujen kiristymisestä ja elinkautisvankien laitosaikojen pidentymisestä. Vuodesta 2013 alkaen elinkautisvankien päivittäinen määrä on pysynyt noin 200 vangissa. /RK

Seuraamusjärjestelmä 2018. Kontrollijärjestelmä tilastojen ja tutkimusten valossa. Katsauksia 38/2019. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto.

 
Julkaistu 27.3.2020
Sivun alkuun |