Riikka Kostiainen

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun 2019 voitto Ruotsiin

Vuoden 2019 Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon (ECPA) sai ruotsalainen Sofielund-hanke, jossa laajan yhteistyön ja monipuolisten keinojen avulla pystyttiin vähentämään huumerikollisuutta ja turvattomuuden kokemusta asuinalueella. ECPA-kilpailun aiheena oli nuorten huumeiden käyttöön liittyvän oheisrikollisuuden ja muiden haittojen vähentäminen ja ehkäiseminen.

Malmön Sofielundissa kiinteistönomistajien yhdistys, vuokrataloyhtiöt, yritykset, poliisi, Malmön kaupungin eri toimialat ja yliopiston kriminologian osasto yhdistivät voimansa vuonna 2014 alueen negatiivisen kierteen katkaisemiseksi. Asuinalueella esiintyi 2010-luvun alussa avointa huumekauppaa ja rikollisjengien toimintaa ja myös ympäristö alkoi muuttua siivottomaksi ja rappeutuneeksi. Kaikki tämä sai asukkaat tuntemaan olonsa turvattomaksi. Yksi lähtökohta hankkeessa oli rikottujen ikkunan teorian soveltaminen eli puututaan epäjärjestykseen, jottei se aiheuta lisää epäjärjestystä. Tätä varten perustettiin siivouspartiot, jotka paitsi pitävät huolta ympäristön siisteydestä, tuovat lisää aikuisia kadulle. Myös kameravalvonta otettiin alueella tehokkaaseen käyttöön. Nuorille ryhdyttiin järjestämään mielekästä vapaa-ajan tekemistä. Lisäksi riskinuoret pyrittiin tunnistamaan ja tarjoamaan heille sosiaalihuollon palveluja ja koulutusta.

Yhteistyön ja monipuolisten toimenpiteiden ansiosta rikollisuus ja nuorten huumeiden käyttö ja rekrytointi jengeihin vähenivät. ECPA-raati arvosti erityisesti keskeisten toimijoiden sitoutumista yhteisön laajuisen ongelman ratkaisuun ja naapuruuden vahvistamiseen. Lisäksi ansiokasta oli tutkimuksen kiinnittäminen hankkeeseen alusta alkaen. Voittajahanke sai 10 000 euroa.

Myös Saksan ja Tanskan hankkeet palkittiin

Lisäksi ECPA-kilpailussa palkittiin Saksan ja Tanskan hankkeet. Saksassa on kehitetty uudenlainen koulutus- ja hoito-ohjelma (Bengalo) suljettuun laitokseen tuomituille nuorille rikoksentekijöille, joilla on aggressiivista käyttäytymistä ja muita käyttäytymisongelmia sekä taustallaan säännöllistä psykoaktiivisten päihteiden käyttöä. Hankkeen tavoitteita olivat psykoaktiivisista aineista irtipääsy, itsehillinnän vahvistaminen ja rikokseton elämä uuden elämäntavan kautta. Interventio kestää kullekin osallistujalle yhteensä puoli vuotta ja siihen kuuluu viikoittaiset 4–10 nuoren ryhmäkokoontumiset. Mahdollisia aloituskohtia on useita. Interventio sai kiitosta siitä, että se perustuu tutkimusnäyttöön ja sitä on arvioitu perusteellisesti.

Tanskan palkittu hanke on anonyymi digitaalinen neuvontapalvelu (Netstof.dk) 14–25-vuotiaille nuorille, jotka kokeilevat tai käyttävät huumeita. Palveluun on koottu tietoa huumeista ja kuntakohtaisesti kaikki tahot, joista voi saada apua. Lisäksi verkkopalvelussa toimii nuorten vertaischatti, jossa nuoret voivat keskustella eri aiheista, sekä eri ammattilaisten neuvontapalvelu, jossa voi keskustella työntekijän kanssa kahden kesken anonyymisti. Raati arvosti hankkeen keskittymistä netin mahdollisuuksiin nuorten tavoittamisessa.

Suomea kilpailussa edusti Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminta (ks. Haaste 4/2019). Useimpien maiden kilpailuhankkeet olivat erilaisia kampanjoita nuorten huumeiden käytön ehkäisemiseksi. ECPA-palkinto jaettiin EU:n rikoksentorjuntaverkoston hyvien käytäntöjen konferenssin yhteydessä Helsingissä joulukuussa.

Kilpailuhankkeet esitellään EU:n rikoksentorjuntaverkoston sivuilla eucpn.org/knowledge-center.

 
Julkaistu 27.3.2020
Sivun alkuun |