Haasteen uutiskirje 4/2018

Haaste-lehdessä 4/2018 on teemana "Uusi kontrolli?" Numerossa tarkastellaan kontrollin kiristymistä ja turvallistamiskehitystä mm. lainsäädännön näkökulmasta.

Päivi Honkatukia: Turvassa vai turvallistettuna?

Riikka Kostiainen: Rikoskontrolli on vallankäyttöä

Oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi Turun yliopistosta tutkii kontrollia ja vallankäyttöä. Hän muistuttaa, että lainsäädäntö on poliittinen prosessi, jossa eri näkökulmat kamppailevat. Myös oikeustieteen opiskelijoille on tärkeä opettaa lainsäädännön syntyprosessi.

Emma Holkeri, Nea Peltoniemi & Anne Alvesalo-Kuusi: Turvallisuuspuhe lisääntynyt lainsäädäntötyössä

Turvallisuudesta on muodostunut vastaansanomaton arvo, jonka avulla lähes mikä tahansa ilmiö voidaan esittää uhkaavana ja siten kontrollitoimia vaativana. Turvallisuutta käytetään myös lainsäädännön kontekstissa esimerkiksi rajoittamaan yksilöiden perusoikeuksia. Turun yliopistossa käynnissä olevan projektin ensimmäisten tulosten mukaan turvallisuuden mainitseminen hallituksen esityksissä on lisääntynyt huomattavasti vuosina 1991–2017.

Jyri Paasonen: Yksityisen turvallisuusalan rooli yhteiskunnassa?

Yksityisen turvallisuusalan ja turvallisuusviranomaisten rajanveto on monissa maissa hämärtynyt, minkä myötä käydään keskustelua myös siitä, miten yksityinen turvallisuusala toimii ja kuinka sitä tulee valvoa.

Pauliina Lampela: Kauppakeskuksen järjestyksenvalvoja nuorten kohtaajana

Vuodesta 2012 alkaen Nuorten Palvelu ry. on tehnyt työtä kauppakeskusten ja vartiointialan yritysten kanssa tavoitteenaan parantaa tiloissa aikaansa viettävien nuorten ja tilojen henkilökunnan välistä kanssakäymistä.

Susanna Hoikkala: Kontrollikäytännöt lastensuojelulaitoksissa harmaata vyöhykettä

Lastensuojelulaitosten kontrollikäytännöt ovat tänä syksynä herättäneet runsaasti julkista keskustelua. Nykykäytäntöihin liittyvät puutteet ovat lainsäädäntöuudistusten kohteina, mutta myös kontrollitoimenpiteiden konkreettinen ohjaus, tapausten tilastointi, valvonta ja vakiintuneet työkulttuurit kaipaavat ravistelua. Lapsen perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta ongelmallisten käytäntöjen tietoon tuleminen on edelleen sattumanvaraista.

Sari Vesikansa: Koulujen työrauhaongelmat – ratkaisuun mallia Yhdysvalloista?

Keskustelupuheenvuorossa tarkastellaan Yhdysvaltain kokemuksia nollatoleranssiajattelun soveltamisesta kouluissa sekä arvioidaan suomalaisten koulujen järjestyksenhallintaa.

Saija Sambou: Hyvä rikoksentorjuntahanke päätti Forssan väkivaltaisuudet

Forssan yhteisösovittelun mallilla tavoiteltiin väkivaltaisten yhteenottojen ja joukkotappeluiden loppumista, ilmapiiriä jakaneen polarisoitumisen purkamista sekä turvallisuuden tunteen palautumista. Näissä onnistuttiin.

Forssan malli voitti Euroopan rikoksentorjuntakilpailun

Martti Lehti & Reino Sirén: Alkoholin ja väkivallan ajaton yhteys Pohjolassa

Kriminologia-palstalla kerrotaan tutkimuksesta, jossa on selvitetty henkirikollisuuden ja alkoholin kokonaiskulutuksen yhteyttä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 1800-luvulta näihin päiviin. Tulosten perusteella Suomesta tällainen tilastollisesti merkitsevä yhteys löytyy rauhan aikana.

Minna Piispa: Rikoksentorjunnan panokset

Ruotsissa rikosten ehkäisyyn panostetaan – mihin suuntaan Suomi on menossa? Tätä pohditaan Rikoksentorjunta-palstalla.

Mikael Albrecht: Psykologia – kyberrikollisen uusi työkalu

Kyberrikokset-palstalla esitellään kyberrikollisen työkalupakki.

Painetun lehden 4/2018 sisällysluettelo

14.12.2018

 
Julkaistu 14.12.2018
Sivun alkuun |