Haasteen uutiskirje 4/2013

Haaste-lehdessä 4/2013 on teemana "kunta". Useimmat artikkelit käsittelevät turvallisuussuunnittelua tai lähisuhdeväkivallan ehkäisyä. Lehdessä käydään noin 15 kunnassa hankkeen tai turvallisuustyön esittelyn kautta. Haasteen verkkosivut uudistuivat numeron julkaisemisen yhteydessä.

Juha Kääriäinen: ORPO KUNTA

Suomalainen hyvinvointi ja demokratia ovat rakentuneet 150 vuoden ajan kunnallisen itsehallinnon varaan. Kunnat ovat vastanneet viime vuosiin saakka kansalaisten peruspalveluista ja hyvät tulokset ovat näkyneet monissa kansainvälisissä vertailevissa tutkimuksissa. Meillä on ollut sekä tehokas ja luotettava hallinto että kansalaisen näkökulmasta toimiva lähidemokratia. Merkittävää on ollut julkisen hallinnon ja kansalaistoiminnan läheinen yhteys.

Riikka Kostiainen: KAUPUNGIN ROOLI RATKAISEVA ENNALTAEHKÄISYSSÄ

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. Hän näkee turvallisuustyössä tärkeäksi kaupunkilaislähtöisyyden. Pajunen listaa Helsingin kaupungin turvallisuustyön avainsanoiksi verkostomainen toimintamallin, kansalaisten osallistumisen ja tasa-arvoisen turvallisuuden takaamisen.

Jouni Perttula: PIRKANMAAN TURVALLISUUSKLUSTERI

Turvallisuusklusterin yhtenä tavoitteena on toimia alueellisena ongelmien ratkaisukeskuksena.

Regina Järg-Tärno: ASUKKAAN MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA TURVALLISUUTEEN

Onko kuntalaisella oikeus ja vapaus vaikuttaa asuinalueensa asioihin tai jopa vastuu? Mistä asukas saa tietoa, millaisia vaihtoehtoja hänen paikkakunnallaan on tarjolla? Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä on pohdittu rikoksentorjuntaneuvoston Naapuriapu-työryhmässä.

Hannu Katajamäki: PAIKALLISYHTEISÖT ORPOUTUVAT

Uuden yritysmäisen yhteiskuntapolitiikan seurauksena valtion ja kuntien palvelut ovat etääntymässä kansalaisista. Yhteiskunta ei enää rakennu paikkaperustaisesti vaan ylhäältä määriteltyjen mielivaltaisten väestöpohjien mukaan. Suomen pieniin paikallisyhteisöihin perustuva kansalaisten maantiede ei ole enää päätöksenteon lähtökohta. Tilalle on tullut tehokkuutta ja taloutta korostava keskittämisen maantiede.

Reetta Siukola: PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUISTA APUA VÄKIVALTAAN

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa on hyvä mahdollisuus ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa. Palveluissa kohdataan runsaasti niin lähisuhdeväkivaltaa kokeneita naisia, miehiä, lapsia ja perheitä kuin väkivallantekijöitäkin. Systemaattisen kartoituksen avulla vältytään hankalalta väkivallan merkkien tulkinnalta ja voidaan luoda vaikean asian käsittelyssä auttava rutiini.

Heidi Haapanen: JUSSI-TYÖ KÄYTTÄÄ JOUSTAVASTI ERILAISIA MENETELMIÄ

Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työ voitti ensimmäisen kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, jonka teemana oli lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen. Jussi-työ on levinnyt jo kymmeneen kaupunkiin. Arviointitutkimuksen mukaan Jussi-työ on pystynyt tarjoamaan apua ja tukea miehille ja siten myös perheille työskentelyssä kohti väkivallatonta yhteiseloa.

Espoon malli antaa työkaluja ja vertaistukea väkivallan katkaisuun

Perheväkivaltaklinikalla saa akuuttia apua

Mirka Smolej: TOISTUVAN VÄKIVALLAN UHRIT

Poliisille vuonna 2011 tehtyjen rikosilmoitusten perusteella löydettiin viisi tyypillistä toistuvan väkivallan uhriryhmää. Uhrien tunnistaminen on tärkeää, jotta heitä voitaisiin auttaa nykyistä paremmin.

Jukka-Pekka Takala: LAPSIIN KOHDISTUVIEN SEKSUAALIRIKOSTEN EHKÄISYSSÄ TEKEMISTÄ

Rikoksentorjunta-palstalla todetaan, että EU-direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta vaatii enemmän kuin vielä osataan. Nyt Euroopassa olisi panostettava direktiivin edellyttämien (potentiaalisille) tekijöille suunnattujen interventio-ohjelmien kehittämiseen ja arviointiin. Ei saa kuitenkaan unohtaa myöskään muita toimia, joilla vaikutetaan tilannetekijöihin, potentiaalisiin uhreihin, heidän läheisiinsä, kavereihinsa ja kaikkiin ihmisiin rikosten riskiä alentavasti.

Painetun lehden sisällysluettelo


Haasteen verkkosivut uudistuivat

Haaste-lehden uudet verkkosivut julkaistiin uudella ilmeellä 19.12. entisessä osoitteessa www.haaste.om.fi. Uudistus liittyy oikeushallinnon verkkojulkaisujärjestelmän vaihtumiseen. Verkkosivujen sisällössä ja toiminnoissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia, joskin uusimman numeron sisältöä voi nyt jakaa sosiaaliseen mediaan ja hakutoimintoja on kehitetty. Tässä vaiheessa lehden artikkeliarkistoa on siirretty uuteen järjestelmään vain noin viisi vuotta taaksepäin, mutta arkistoa täydennetään myöhemmin vuonna 2014.

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 20.12.2013
Sivun alkuun |