Haasteen uutiskirje 3/2019

Haaste-lehden 3/2019 teemana on "vihapuhe 2.0". Numerossa pohditaan sitä, miten vihapuhetta tulisi kontrolloida ja mikä on sen suhde sananvapauteen. Aiheina on myös vihapuheen vastainen työ ja sosiaalisen median rooli. Lisäksi lehdessä käsitellään mm. työväkivaltaa, nuorten rikoskierteen katkaisua ja vankien lasten auttamista. Lehden sisältö on kokonaisuudessaan luettavissa verkkoversiossa.

Poimintoja 3/2019 sisällöstä

Elsa Saarikkomäki: Vihapuhe 2.0 – Ilmiön muutokset ja siihen reagointi

Riikka Kostiainen: Sanallista väkivaltaa ei pidä hyväksyä
Haastateltavana on arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen. Hän sanoo, että on tärkeä ymmärtää, millaista inhimillistä ja yhteiskunnallista vahinkoa vihapuhe voi aiheuttaa. Vihapuhe on tuhoisaa uhrin lisäksi koko demokraattiselle yhteiskunnalle, oikeusvaltiolle ja sananvapaudelle.

Atte Oksanen: Verkkoviha koskettaa kaikkia
Verkkovihasta on tullut hyvin yleistä. Taustalla on sosiaalisen median nousu. Verkkoviha on sekä yksittäisille uhreille että yhteiskunnille vahingollinen ilmiö, jolla on monia negatiivisia pitkäkestoisia seurauksia. Yhteiskunnallisesti on tärkeää löytää tapoja säädellä ja ehkäistä sosiaalisen median haitallisia ilmiöitä.

Tatu Hyttinen: Rikosoikeudelliset keinot reagoida vihapuheeseen
Demokraattisessa oikeusvaltiossa on välttämätöntä reagoida ihmisarvoa loukkaavaan vihapuheeseen. Rangaistavaksi vihapuheeksi ei kuitenkaan tule määritellä kaikkia vihanilmauksia.

Riku Neuvonen: Vihapuheen sääntely on sananvapauden turvaaja ja rajoittaja
Vihapuheen sääntely on sananvapauden rajoittamista, mutta myös sananvapauden turvaamista estämällä äänekkäimpiä ja aggressiivisimpia viemästä kaikkea puhetilaa.

Tuija Saresma ym.: Vihapuhe – demokratian uhka, rangaistava teko vai melua tyhjästä?
Poliittiset päättäjät kohtaavat vihapuhetta henkilökohtaisesti ja välillisesti huolestuttavan paljon. Vihapuheen laajuus selvisi tutkimuksesta Viha vallassa – Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe.

Minna Kimpimäki: Vihapuhe verkossa ja verkkoalustan ylläpitäjän vastuu
Silloin, kun lainvastaista sisältöä on jaettu verkon kautta, arvioitavaksi tulee kirjoituksen kirjoittaneen tai tiedoston jakaneen henkilön vastuun ohella kuitenkin myös se, missä määrin rikosoikeudellinen vastuu koskee myös verkkoalustan ylläpitäjää.

Milla Aaltonen: Viharikosten ja vihapuheen vastaista työtä tehostetaan
Vihapuhe ja viharikokset ovat yhteiskuntaamme vaivaava ongelma monista toimista huolimatta. Oikeusministeriön koordinoimassa Against Hate -hankkeessa on kehitetty työkaluja tunnistamiseen, puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä lisätty koordinaatiota ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Mikael Albrecht: Sosiaalisen median rooli vihapuheen torjunnassa
Kyberrikokset-palstalla pohditaan, millaisia keinoja sosiaalisen median palveluilla on ehkäistä vihapuhetta.

Haasteen 3/2019 koko sisältö


 
Julkaistu 27.9.2019
Sivun alkuun |