Haasteen uutiskirje 3/2016

Haaste-lehden 3/2016 teemana on urheilu. Teemanumerossa kerrotaan urheilun ja liikunnan ennaltaehkäisevistä vaikutuksista. Monissa hankkeissa on hyödynnetty liikunnan ja urheilun potentiaalia vaikeissa elämäntilanteissa elävien nuorten kanssa työskentelyssä. Urheiluun liittyy kuitenkin myös ikäviä ilmiöitä, kuten lasten harrastuksissa kokemaa väkivaltaa, huliganismia, tulosmanipulaatiota ja korruptiota.


Päivi Honkatukia: Januskasvoinen urheilu

Riikka Kostiainen: Urheilun eettisen pohjan vahvistaminen kaiken avain

Kriminaalipolitiikan vaikuttaja -sarjassa on haastateltavana Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) pääsihteeri Harri Syväsalmi. Uuden keskuksen tehtäviä ovat dopingin vastainen toiminta, urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisy sekä urheilun eettisen pohjan vahvistaminen. Syväsalmi näkee näissä asioissa paljon tehtävää Suomessakin. Toisaalta urheilulla on myös mahdollisuuksia ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia.

Marja Peltola: Lapset kokevat väkivaltaa liikuntaharrastuksissa

Lapsiuhritutkimukset kertovat lasten ja nuorten kohtaavan yhä väkivaltaa lähes kaikilla elämänalueillaan. Liikunta- ja urheiluharrastukset eivät muodosta tästä ilmiöstä poikkeusta. Lapsiuhritutkimus 2013 -aineiston mukaan erityisesti poikien kokemukset harrastuksen ohjaajan tekemästä väkivallasta ovat yleisiä.

Päivi Känkänen ym.: Icehearts valmentaa elämään

Joukkueurheiluun perustuvan toimintamallin ideana on tarjota lapselle kokonaisvaltaista tukea. Icehearts näyttää tutkimustulosten valossa tavoittavan oikean kohderyhmän eli ne lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä.

Mirka Smolej: Icehearts muutosten edessä

Icehearts-organisaatio elää monen muun kansalaisjärjestön tavoin voimakasta murrosaikaa. Keskeiset tulevaisuuden haasteet Icehearts-toimintamallille ja sitä toteuttavalle organisaatiolle liittyvät siirtymään aatteellisesta työstä ammatilliseen lastensuojelutyöhön ja palvelutuotantoon.

Sonja Tanttari: Liikuntahankkeet syrjäytymisen ehkäisyssä

Juttukokonaisuudessa esitellään hankkeita, joissa on hyödynnetty liikunnan mahdollisuuksia nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Liikuntaharrastusten kautta nuoret voivat saada onnistumisen kokemuksia ja itsevarmuus kasvaa. Lisäksi liikuntaharrastusten kautta esimerkiksi turvapaikanhakijanuoret voivat saada suomalaisia ystäviä ja tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan.

Timo Ojala: Urheilun kurinpidon ja rikosoikeuden välinen suhde

Urheilun kurinpidolla on monta yhtymäkohtaa rikosoikeuteen. Molemmilla on samankaltaiset tavoitteet ja molemmissa noudatetaan laillisuusperiaatetta ja menettelyiltä vaaditaan korkeaa oikeusturvatasoa.

Harri Heinonen: Hulluna urheilusta

Pelikentän ohella käydään kamppailua kannattajien kesken. Peliin ei tulla vain katsomaan vaan myös osallistumaan. Joskus kannattamiseen liittyvä intohimo ja kovuus purkautuvat huliganismina.

Jouko Ikonen: Järjestäytynyt rikollisuus ottelumanipulaation takana

Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on tullut mukaan tavoittelemaan ammattilaisurheilussa liikkuvaa rahaa. Sen ottelumanipulaatiosta saama rikoshyöty on huomattavan suuri.

Jukka-Pekka Takala: Ehkäiseekö urheilu rikoksia?

Usein ajatellaan, että urheiluharrastukset tukevat lasten ja nuorten kasvamista kansalaisina ja näin ne ovat omiaan myös ehkäisemään nuorten rikollisuutta. Näyttö asiasta on kuitenkin katkelmallista ja osin ristiriitaista. Mentoroinnin kohtuullisesta tuloksellisuudesta alkaa kuitenkin olla näyttöä. Hyvä valmentaja tai urheiluharrastuksen ohjaaja voi tukea nuoren kehitystä.

Painetun lehden sisällysluettelo

--------------------------------------------------------------

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 30.9.2016
Sivun alkuun |