Haasteen uutiskirje 3/2015

Haaste-lehdessä 3/2015 on teemana poliisi. Numerossa käsitellään poliisin tämän päivän haasteita ja niihin vastaamista. Verkkolehteen poimituissa jutuissa käsitellään mm. kansalaisten luottamusta poliisiin, poliisikoulutusta, poliisin sosiaalisen median käyttöä ja perheväkivaltatilanteiden hoitoa.

Juha Kääriäinen: Poliisin maine ja paineet

Riikka Kostiainen: Poliisilla on hankala yhtälö ratkaistavana

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoo, että uudet ilmiöt kuten kyberrikollisuus ja turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen vaativat poliisilta runsaasti työpanosta, joka on pois muista tärkeistä tehtävistä. Osaamisen hankkiminen ja resurssien jakaminen ovat poliisille iso haaste.

Juha Kääriäinen: Miksi suomalaiset luottavat poliisiin?

Suomalaiset luottavat poliisiinsa varsin paljon. Kansainvälisissä mittauksissa sijoitumme säännöllisesti kärkimaiden joukkoon yhdessä Tanskan ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Onko luottamuksen syynä poliisin erinomaisesti tekemä työ? Poliisi hoitaa vuosittain runsaat miljoona hälytystehtävää ja lisäksi tulevat monet muut palvelutehtävät.

Riikka Kostiainen: Poliisikoulutuksen pitää olla ajan hermolla

Poliisikoulutus on juuri uudistunut merkittävästi, kun perustutkinto muutettiin ammattikorkeakoulutasoiseksi. Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg näkee koulutuksen kehittämisen jatkuvaksi haasteeksi. Julkisen talouden tilanne, teknologinen kehitys, lainsäädännön muutokset sekä yhteiskunnan moniarvoistuminen ovat asioita, joita nyt on seurattava tarkkaan ja reagoitava niihin nopeasti.

Päivi Tampere & Jukka Matilainen: Twiittaava #poliisi

Sosiaalinen media on poliisille paitsi viestintäväline nykyään myös osa poliisitoimintaa. Helsingin poliisilaitos käyttää Twitteriä osana operatiivisten tilanteiden viestintää. Twitteristä on hyötyä myös ennalta estävälle toiminnalle ja ajoittain jopa rikosten selvittämiselle.

Tuija Hietaniemi: Teollistuva järjestäytynyt rikollisuus

Vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamat uhat kumpuavat rikollisten verkostoitumisesta, jengiytymisestä ja siitä koituvasta väkivallasta, helposta ja nopeasta rajat ylittävästä liikkumisesta sekä tietoverkon hyödyntämisestä rikollisiin tarkoituksiin. Rikolliset toteuttavat hankkeensa yhä yleisemmin yritystoiminnan puitteissa. Alamaailman tietoverkkofoorumit ovat synnyttäneet maailmanlaajuisen rikollisen palveluteollisuuden, jonka torjumiseksi lainvalvonta tarvitsee uudenlaisia taitoja ja toimintatapoja.

Monica Fagerlund: Poliisin puuttuminen perheväkivaltaan Suomessa ja Skotlannissa

Poliisi on yleensä ensimmäinen viranomainen, joka kohtaa väkivallan osapuolet kotihälytystilanteissa. Poliisin toiminnalla on siten suuri merkitys väkivaltaan puuttumisessa ja sen sanktioimisessa. Mutta onko sillä merkitystä myös väkivallan kierteen katkaisussa? Ja voimmeko ottaa oppia toisen maan malleista lainsäädännön ja resursoinnin eroista huolimatta? Toistaiseksi vertailevaa tutkimusta poliisin puuttumisesta perheväkivaltaan on saatavilla heikosti.

Mari Kaltemaa-Uurtamo: MARAK-malli toimii Suomessa

Parisuhdeväkivallan uusiutumista ehkäisevä MARAK-menetelmä on levinnyt ympäri maata ja tuo säästöjä viranomaisille. Runsaassa 70 prosentissa MARAK-prosessin läpikäyneistä asiakastapauksista toistuvan väkivallan kierre saatiin katkaistua, eikä uusia rikosilmoituksia enää tullut poliisille puolen vuoden seuranta-aikana.

Jukka-Pekka Takala: Rikottujen ikkunoiden teoria elää 2

Rikoksentorjunta-palstalla jatketaan keskustelua rikottujen ikkunoiden teorian toimivuudesta. Tuoreen meta-analyysin mukaan yhteisölliset ongelmalähtöiset hankkeet vähensivät rikollisuutta enemmän kuin poliisin suoraviivainen järjestyksen palautus.

Painetun lehden sisällysluettelo

----------------------------------------------------------------------------------

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 25.9.2015
Sivun alkuun |