Haasteen uutiskirje 2/2019

-

Haaste-lehden 1/2019 teemana on "rikosprosessi". Numerossa useat rikosprosessiketjun eri lenkkejä edustavat kirjoittajat kertovat siitä, miten hyvin lainsäädäntö on pysynyt yhteiskunnallisen muutoksen kelkassa. Lisäksi kerrotaan ajankohtaisista tutkimuksista.

Juha-Mikko Hämäläinen: Rikosprosessin työkalut – pintaremontti vai peruskorjaus?

Riikka Kostiainen: Rikosprosessin pitkä kesto riski oikeusturvalle

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen arvioi rikosprosessin suurimmaksi ongelmaksi liian pitkät käsittelyajat. Esitutkinnassa on parannettavaa sen joutuisuudessa ja laadussa sekä syyttäjien osallistumisessa esitutkintayhteistyöhön. Syyteharkinnassa suurin haaste on vaikeiden ja mutkikkaiden rikosasioiden vaatima työmäärä. Tuomioistuinvaiheessa tulisi panostaa alioikeuskäsittelyyn ja laadukkaaseen tuomioon.

Lotta Haikkola & Noora Hästbacka: Nuorten rikoksiin vastataan varhaisella puuttumisella

Tuoreen tutkimuksen tulosten perusteella varhainen puuttuminen näkyy kehittämistä suuntaavana periaatteena ja korostuu toiminnassa. Ehkäisevä toiminta ja varhainen puuttuminen eivät kuitenkaan yksin riitä. Hoito, korjaava työ ja jälkihuolto ovat yhtä tärkeitä.

Mikko Aaltonen & Ari Pajuniemi: Rikosprosessin kestosta tarvitaan tutkimustietoa

Artikkelissa tarkastellaan, mitä tilastot kertovat rikosprosessin kokonaiskestosta ja tuomioistuinten käsittelyaikojen kehityksestä. Tilastojen mukaan käräjäoikeuksissa rikosasioiden käsittelyajat ovat pitenemässä ja hovioikeuksissa puolestaan lyhenemässä.

Monica Fagerlund: Lähisuhdeväkivallan etenemisessä rikosprosessiin esteitä

Lieväkin pahoinpitely lähisuhteessa on ollut virallisen syytteen alainen rikos pian kymmenen vuotta. Lähisuhdeväkivallan etenemisessä rikosprosessiin on kuitenkin yhä ongelmia, joihin voisi vaikuttaa erityisesti koulutuksella sekä kehittämällä riskinarviointia ja toimintakäytäntöjä.

Pia Mäenpää, Yrjö Reenilä & Leena Salovartio: Onko lähisuhteissa rikosvastuuta?

Vuosien varrella on toteutettu lukuisia hyödyllisiä muutoksia mm. todisteluun ja henkilöön kohdistuviin rikoksiin liittyen. Rikoslaissa suunta on jo pitkään ollut se, että asianomistajarikoksia on muutettu virallisen syytteen alaisiksi. Vuoden 2016 todistelua koskeva lainmuutos on kuitenkin siirtänyt vastuuta takaisin asianomistajalle.

Jaana Helander: Oikeudenkäyntiä rikosasioissa tarpeen uudistaa

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain soveltamiseen liittyy useita ongelmakohtia. Rikosasioiden laatu ja laajuus ovat muuttuneet merkittävästi lain valmisteluajoista. Lain tavoitteet ovat edelleen tarpeellisia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta.

Jarmo Hirvonen: Rikosprosessin käyttöala supistuu

Rikosprosessin menettelylliset vaatimukset ovat tiukentuneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tiukentuneet vaatimukset koskevat koko rikosprosessiketjua alkaen rikosepäilystä jatkuen syyteharkintaan, käräjä-, hovi- ja aina korkeimman oikeuden käsittelyyn saakka. Edes korkein oikeus ei ole aina pysynyt vauhdissa mukana ja on joutunut purkamaan jopa omia tuomioitaan (esim. KKO 2012:52).

Tuomo Lotta: Rikosprosessin kipupisteet

Rikosprosessien kipupisteet kohdistuvat jokaiseen rikosprosessiin osallistuvaan ja vastuu niiden poistamiseksi on yhteinen. Artikkelissa tarkastellaan erityisesti poliisi-syyttäjäyhteistyön kehittämistä.

Minna Piispa: Lähestymiskieltoon tehoa sähköisellä valvonnalla?

Rikoksentorjunta-palstalla arvioidaan keinoja tehostaa lähestymiskiellon suojaa. Lähestymiskiellon rikkominen on varsin yleistä. Kieltoa voidaan rikkoa esimerkiksi puhelinsoitoilla, tekstiviestillä, kyttäämällä kotipihalla tai seuraamalla autolla. Kiellon valvonta on nykyisin vain uhrin tekemien ilmoitusten varassa.

Karoliina Suonpää: Uhrin myötävaikutus naisten henkirikoksissa

Kriminologia-palstalla esitellään hiljattain julkaistu tutkimus, joka tarkastelee uhrin myötävaikutusta henkirikoksissa. Tutkimuksessa kysytään, ovatko esimerkiksi itsepuolustus tai uhrin harjoittama väkivalta erityisen keskeisiä tekijöitä niissä teoissa, joissa naiset surmaavat kumppaninsa.

Mikael Albrecht:Teollisuusvakoilu kyberaikakaudella

Kyberrikokset-palstalla kerrotaan, miten teollisuusvakoilija toimii.


Painetun lehden 2/2019 sisällysluettelo

 
Julkaistu 14.6.2019
Sivun alkuun |