Haasteen uutiskirje 2/2018

Haaste-lehdessä 2/2018 on teemana syyntakeettomuus. Artikkelit pureutuvat syyntakeisuuteen eri näkökulmista. Verkkolehteen poimittujen artikkelien aiheena on esimerkiksi vankien mielenterveysongelmat, mielentilatutkimukset, tuomitsemiskäytäntö, historialliset ulottuvuudet, rikosvastuuiät eri maissa ja oikeuspsykiatrisen potilaan hoito.

Päivi Honkatukia: Syyntakeisen sarjakuristajan ongelma

Riikka Kostiainen: Vakavasti mielisairaat eivät kuulu vankilaan

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana vankilapsykiatri Alo Jüriloo. Hän on huolestunut siitä, että psykoottisten vankien määrä on kymmenkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa. Taustalla on psykiatrisen hoitojärjestelmän muutokset ja mielentilatutkimusten vähentyminen. Suomessa hyvää osaamista vankien mielenterveyshoidossa, mutta parantamisen varaa on vieläkin.

Aulikki Ahlgrén-Rimpil’inen & Marika Puusa: Syyntakeisuuden ja hoidontarpeen arviointi mielentilatutkimuksessa

Mielentilatutkimus on laaja henkilön terveydentilaa kartoittava tutkimus, jossa selvitetään henkilön syyntakeisuus rikoksen suhteen sen tekohetkellä sekä tutkitaan, täyttyvätkö edellytykset määrätä henkilö tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon. Artikkelissa kuvataan mielentilatutkimuksen tarkoitusta ja tutkimuksen suorittamista sekä arvioidaan kehittämistarpeita Suomessa.

Hannu Niemi: Syytettyjen mielentilaratkaisut ja tuomitsemiskäytännön kehitys

Rikokseen syyllistyneiden vapauttaminen syyntakeettomuuden perusteella ja rangaistuksen määrän alentaminen alentuneen syyntakeisuuden vuoksi ovat olleet tuomioistuinratkaisuissa melko harvinaisia ja niiden määrä ja osuus tuomioissa on jatkuvasti vähentynyt. Syynä tähän ovat vakavien rikosten vähentyminen sekä syyllisen mielentilan sisältöön liittyvien määrittelyjen ja ratkaisuprosessia koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön tiukentuminen.

Terttu Utriainen: Syyntakeisuus ja vaarallisuus

Artikkelissa kerrataan rikollisuuden ja hulluuden pitkää yhteistä historiaa sekä arvioidaan viime vuosien lainsäädäntömuutoksia.

Elina Pekkarinen: Lapsen syyntakeettomuus oikeusvaltioiden haasteena

Artikkelissa kerrotaan lapsia koskevan erikoiskohtelun perusteista ja käytännöistä ja rikosvastuuikärajoista eri maissa. Miksi käytännöt ovat erilaisia, vaikka lapsen oikeudet ovat yhteiset?

Riikka Kostiainen: Oikeuspsykiatrisen potilaan hoito on kokonaisvaltaista

Vanhan Vaasan sairaalan potilaista suunnilleen puolet on oikeuspsykiatrisia ja puolet vaarallisia ja vaikeahoitoisia. Oikeuspsykiatriset potilaat ovat yleensä hoidossa pitkään. Hoitosuunnitelmat rakennetaan yksilöllisesti ja potilaan kanssa keskustellen. Tavoitteena on paluu yhteiskuntaan.

Minna Piispa: Nuori rikoksen uhrina, tekijänä ja torjujana

Rikoksentorjunta-palstalla käsitellään nuorisorikollisuuden ehkäisyä. Nuoret tarvitsevat tietoa rikoksista ja niiden ehkäisystä, rikoksen uhriksi joutuneet nuoret pitää tunnistaa ja nuorten itsensä osallistua rikosten ehkäisyyn.

Karoliina Suonpää: Ajankohtaista kriminologiaa

Kriminologia-palstalla kerrotaan kriminologian maisteriopiskelijoiden tutkielmista, joissa etsitään vastauksia rikollisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Mikael Albrecht: Bitcoinin perusteet

Kyberrikokset-palstalla kerrotaan, millä tavoin bitcoin toimii ja miten se liittyy rikollisuuteen.

Painetun lehden 2/2018 sisällysluettelo

Haaste-lehden tietosuojakäytäntö ja uutiskirjeen peruuttaminen

Haaste-lehti noudattaa 25.5. voimaantullutta EU:n tietosuoja-asetusta ja käsittelee ja säilyttää henkilötietojasi eli nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi turvallisesti. Voit tutustua Haaste-lehden verkkosivuilla verkkopalvelun tietosuojaselosteeseen sekä uutiskirjerekisterin ja tilaaja- ja vapaakappalerekisterin selosteisiin.

Jos et halua saada jatkossa Haaste-lehden uutiskirjettä, voit peruuttaa sen tällä lomakkeella.

--------------------------------------------------------------

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 8.6.2018
Sivun alkuun |