Haasteen uutiskirje 2/2016

Haaste-lehden 2/2016 teemana on seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojelu ei ole itsestäänselvyys, vaan se on kehittynyt sellaiseksi kuin sen nyt ymmärrämme yhteiskunnallisessa keskustelussa. Teemanumeron artikkeleissa käsitellään mm. seksuaalirikoslainsäädäntöä, seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan uhrien palveluja ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä.

Päivi Honkatukia: Seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille

Riikka Kostiainen: Naisliike seksuaalirikosten uhrien asialla
Naisjärjestöjen Keskusliiton entinen pääsihteeri ja naisiin kohdistuvan väkivallan asiantuntija Leena Ruusuvuori on ollut kehittämässä monia palveluita seksuaalirikosten uhreille. Tosin palveluja ei ole ollut saatavilla vielä kovinkaan kauan ja edelleen niitä on vähän. Hän korostaa poliitikkojen tuen tärkeyttä asioiden eteenpäin viemisessä.

Hanne Kivimäki & Nina Halme: Nuoret kokevat runsaasti seksuaalista häirintää
Seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat olleet vahvasti esillä julkisuudessa, vaikka ilmiö ei sinänsä ole uusi. THL:n Kouluterveyskyselyn mukaan 8.–9. -luokkalaisista tytöistä 63 prosenttia ja pojista 42 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää joskus tai toistuvasti.

Johanna Hurtig: Uskonnollisuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus
Uskonnollissa yhteisöissä tapahtuneet lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat herättäneet huomiota ja media on uutisoinut niistä. Kohut ovat herättäneet kysymyksiä niin yhteisöissä kuin niiden ulkopuolella.

Janne Kanerva: Seksuaalirikokset lainsäädännössä
Kirjoituksessa pohditaan seksuaalirikoslainsäädännön tavoitteisiin, sisältöön ja muuttamiseen liittyviä näkökohtia.

Minni Leskinen: Miten rikosoikeus suojaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta?
Raiskauksen soveltamisalaa on laajennettu 2010-luvulla kahdella lainmuutoksella. Edelleen keskustellaan siitä, tulisiko raiskaus määritellä suostumuksen puutteeseen perustuvan tunnusmerkistön kautta vai pitäytyä nykyisessä pakottamiseen perustuvassa tunnusmerkistössä.

Maija Koskenoja: Ihmiskauppa rikosprosessissa: Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaus jää paitsioon
Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa on sekä vapauteen että seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuva rikos. Ihmiskaupparikokseen liittyvä seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaus on esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä jäänyt vaille ansaitsemaansa huomiota.

Suvi Nipuli: Seksuaalirikosten uhrien palveluja kehitettävä
Raiskauksen tai muun seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan uhreille ei ole palveluja riittävästi. Lisäksi palvelut ovat keskenään koordinoimattomia. THL:n julkaisema ohjeistus auttaa sairaanhoitopiirejä ja tulevaisuudessa sote-alueita luomaan alueellisia hoitoketjuja.

Riikka Kostiainen & Sonja Tanttari: Ajankohtaista seksuaalirikosten uhrien auttamisessa
Juttukokonaisuudessa kerrotaan mm. Tukinaisen, Välitä!-yksikön, Naisten Linjan, Nuorten Exitin ja Tyttöjen Talon kuulumisia ja näkemyksiä seksuaaliväkivaltatyön haasteista sekä esitellään uusia hankkeita.

Jukka-Pekka Takala: Seksuaalisen väkivallan primaariprevention arviointeja
Monet keinot näyttävät voivan vähentää seksuaalirikosten riskiä ennen kuin niitä tapahtuu. Tieto eri toimien tehosta on tosin katkelmallista ja paikoin epävarmaa, mutta yhtä ja toista jo aletaan tietää melko varmasti.

Painetun lehden sisällysluettelo

--------------------------------------------------------------

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |