Haasteen uutiskirje 2/2015

Haaste-lehdessä 2/2015 on teemana väkivaltainen radikalisoituminen. Numerossa pohditaan keinoja ehkäistä ääriajatteluun perustuvaa väkivaltaa. Kirjoitukset käsittelevät myös mm. vierastaistelijailmiöön vastaamista, muslimien syyllistämiskokemuksia ja suomalaisen radikalismin historiaa.


Juha Kääriäinen: Aatteellista väkivaltaa

Riikka Kostiainen: Sisäinen turvallisuus murroksessa?

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. Hänen mukaansa sisäisen turvallisuuden tilannetta haastavat nyt monet ilmiöt. Turvallisuusuhkiin vastaamisessa tarvitaan eri viranomaisten tiiviimpää yhteistyötä, kumppaneita kansalaisjärjestöistä ja yrityksistä, paikallisia ratkaisuja sekä ennen kaikkea ennalta ehkäisevää otetta.

Tarja Mankkinen: Väkivaltaista ekstremismiä ehkäisemässä

Väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, se oikeutetaan tai siihen kannustetaan aatemaailmalla perustellen. Suomen toimenpideohjelma väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi on saanut kiitosta siitä, että se kattaa niin väkivaltaisen äärioikeiston ja äärivasemmiston, uskonnolla perustellun väkivallan kuin yksinäiset tekijät. Ohjelman päivitys on juuri alkamassa.

Riikka Kostiainen: Muslimiyhteisöt toimivat väkivaltaa vastaan

Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan imaami ja Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE) puheenjohtaja Anas Hajjar sanoo, että uskonnonopetus on avainasemassa väkivaltaisen ääriajattelun ehkäisemisessä. Lisäksi resursseja tarvittaisiin erityisesti nuorisotyöhön.

Boberg, Jukarainen & Laitinen: Ekstremistinen väkivalta maahanmuuton lieveilmiönä

Maahanmuutto tuo myönteisen yhteiskuntakehityksen lisäksi mukanaan erilaisia kielteisiä lieveilmiöitä. Niistä vakavin on väkivaltainen ekstremismi. Maahanmuuttajan radikalisoitumisessa on kyse kotoutumisen täydellisestä epäonnistumisesta, yksilön vieraantumisesta yhteiskunnasta ja jäämisestä demokraattisen poliittisen vaikuttamisen ulkopuolelle.

Marja Tiilikainen: Muslimiperheet, väkivaltainen radikalismi ja arjen turvallisuus

Kirjoittaja on tutkinut ylirajaisten somalialaisperheiden turvallisuuskokemuksista Kanadassa, Suomessa ja Somaliassa. Väkivaltainen radikalismi ja sen vaikutus muslimiyhteisöihin on perheiden yhteinen huolenaihe kaikissa maissa.

Minna Tikka: Kansalaiskasvatus koulujen välineeksi ääriajattelua vastaan

Jyväskylän yliopiston dosentti Sakari Suutarinen korostaa kansalaiskasvatuksen asemaa väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisemisessä. Nuoren pitää voida opetella koulussa nykyistä enemmän yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

Anssi Kullberg: Poliittinen väkivalta Suomessa

Kirjoittaja luo katsauksen radikalismin historiaan ja arvioi väkivaltaisen radikalisoitumisen uhkaa nyky-Suomessa. Huolestuttavina trendeinä hän pitää islamilaista jihadismia, islamofobista äärioikeistoa ja venäläismielista putinismia.

Mikael Lohse: Terrorismiturismi

Kirjoittaja tarkastelee rikosoikeusjärjestelmän suhtautumista vierastaistelijailmiöön ja pohtii, milloin on kyse tavanomaisista rikoksista, milloin sotarikoksista ja milloin terrorismirikoksista.

Painetun lehden sisällysluettelo


----------------------------------------------------------------------------------

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä. 
Julkaistu 5.6.2015
Sivun alkuun |