Haasteen uutiskirje 2/2013

Haaste-lehdessä 2/2013 teemana on "koulu ja nuoret". Numerossa käsitellään mm. koulukiusaamista, rasismia koulussa, koulutuksen ja rikollisuuden yhteyksiä tutkimuksen perusteella, nuorten rikosvelkoja ja rikoksentorjuntaa koulussa.

Juha Kääriäinen: KOULU

Viime vuosina suomalainen koulu on ollut otsikoissa niin hyvässä kuin pahassakin. Kaikilla on tiedossa suomalaislasten hyvät oppimistulokset ja se, että suomalaisesta koulusta halutaan ottaa oppia muuallakin maailmassa. Koulu voisi kuitenkin tehdä paljon nykyistä enemmän lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi.

Riikka Kostiainen: ETSIVÄ NUORISOTYÖ LUOTSAA NUORIA ETEENPÄIN

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön johtaja Georg Henrik Wrede. Hän näkee etsivän nuorisotyön tärkeäksi keinoksi ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Osa nuorista tarvitsee selvästi etsivän nuorisotyön kaltaista tukea ja kanssakulkemista.

Niina Mäntylä: OIKEUTTA KOULUKIUSATULLE?

Lisääntyvästä medianäkyvyydestä ja kiusaamista ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta lähes joka kymmenes peruskoulun oppilas on edelleen toistuvan kiusaamisen uhri. Uhrin näkökulmasta on kestämätöntä, että nykyisessä järjestelmässä kiusaamisen lopettaminen ei ole kenenkään vastuulla.

Anne-Mari Souto: VAIETTU RASISMI KOULUSSA

Rasismi on vaiettu aihe suomalaisissa kouluissa. Monet lasten ja nuorten syrjintää ja koulukiusaamista tarkastelevat tutkimukset ovat osoittaneet, että koulu, etenkin yläkoulu, on yksi keskeisin rasismin ilmenemisen ympäristöistä. Tästä huolimatta esimerkiksi peruskoulun opetussuunnitelmassa ei mainita sanaa rasismi lainkaan.

Mikko Aaltonen: KOULUTUSPOLITIIKKA OSANA RIKOKSENTORJUNTAA?

Kansainvälisessä kriminologisessa tutkimuksessa on toistuvasti havaittu, että heikko koulumenestys ja alhainen koulutustaso ovat merkittäviä rikollisuuden taustatekijöitä. "Koulutuspudokkuus", eli tilanne jossa nuori ei suorita peruskoulun jälkeen mitään tutkintoa, on noussut keskiöön nuorten syrjäytymistä koskevassa suomalaisessa keskustelussa.

Tanja Äärelä: NUORTEN VANKIEN PERUSKOULUVUODET

Tämän päivän nuoret vangit ovat olleet aivan hiljattain peruskoululaisia ikäistensä joukossa. Niin ikään lähivuosina vankilaan suljettavat nuoret ovat tämän ajan peruskoululaisia. Artikkelissa kerrotaan nuorten vankien peruskoulukokemuksista.

Marko Savolainen: KOULU-UHKAUKSET HEIKENTÄVÄT OPPILAITOSTEN ILMAPIIRIÄ

Jokainen yksittäinen koulu-uhkaus selvittelyineen vaatii merkittävästi koulun henkilökunnan ja opettajien työaikaa. Epäilyksen ja pelon ilmapiirit eivät edistä oppimista ja opetusalan päivittäisen työn tekemistä. Uhkausten selvittäminen vie poliisitoimessakin työaikaa useita henkilötyövuosia joka kalenterivuosi. Poliisi pyrkii seulomaan uhkausten joukosta riskitapaukset.

Kimmo Nuotio: NUOREN VELKAANTUMINEN HAITTAA RIKOSKIERTEEN KATKAISUA

Nuorten rikosvelat ovat jääneet hankalasti katveeseen, kun lainsäädäntöä on uudistettu. Monet pankit ovat tarjonneet talousneuvontaa syrjäytymisestä irti pyrkiville nuorille. Myös rikosvelkoja tulisi koettaa selvitellä käytännöllisesti ja ilman moralisoivaa lähtökohtaa. Rikoskierteen katkaisu ja uuden hyvän kierteen alulle paneminen on kaikkein tärkein yhteinen tavoite.

Anna Vuorelainen & Henrik Elonheimo: NUORTEN VASTIKKEELLINEN SEKSI PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Tuore tutkimus kertoo nuorten parissa työskentelevien havainnoista vastikkeellisesta seksistä. Nuorten tapauksessa ero kaupallisen seksin, seksuaalisen hyväksikäytön ja normaalin seksuaalisuuden välillä on häilyvä.

Jukka-Pekka Takala: INNOVATIIVISTA RIKOKSENTORJUNTAA KOULUSSA

Rikoksentorjunta-palstalla esitellään kolme ruotsalaista hanketta. Ensimmäinen hanke pyrki alentamaan koululaisten kynnystä ilmoittaa rikoksista. Toisessa kokeilussa pyrittiin vaikuttamaan koululaisten riskikäyttäytymiseen purkamalla liioittelevia käsityksiä muiden nuorten ongelmakäyttäytymisestä. Kolmannessa kartoitettiin, millaisia rikoksia oppilaat kokivat ja missä paikoissa ne tapahtuivat, ja sovellettiin tilannetorjunta-ajattelua turvallisuuden parantamiseksi.

Painetun lehden sisällysluettelo

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 14.6.2013
Sivun alkuun |