Haasteen uutiskirje

Haaste-lehdessä 1/2018 on teemana työ kriminaalipolitiikan näkökulmasta. Verkkoversioon poimituissa jutuissa käsitellään mm. työttömyyden ja rikollisuuden yhteyttä, rikostaustaisten työllistymistä, työturvallisuusrikosten rangaistuksia sekä arvioidaan lainsäädännön mahdollisuuksia puuttua seksuaaliseen häirintään. Rikoksentorjunta-palstan aiheena on petosrikokset ja kriminologia-palstalla esitellään uusi suomalainen kriminologian oppikirja.

Päivi Honkatukia: Seksuaalinen häirintä ja työelämän epätasa-arvoiset valtarakenteet


Riikka Kostiainen: Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö näkyväksi

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana YK:n yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) johtaja Natalia Ollus. Hän painottaa, että kriminaalipolitiikan pohjaksi tarvitaan tutkimustietoa rikosilmiöistä ja hyvistä käytännöistä. Esimerkiksi työperäisen ihmiskaupan tutkimisessa ja työkalujen kehittämisessä sen torjumiseksi HEUNI on ollut eurooppalaisittain edelläkävijä.

Mikko Aaltonen: Työttömyys ja rikollisuus

Artikkelissa tarkastellaan työttömyyden yhteyttä rikoskäyttäytymiseen rekisteriaineistojen ja viimeaikaisten kansainvälisten tutkimusten valossa.

Elina Pekkarinen: Muureja ja siltoja rikostaustaisten työelämässä

Työssäkäynti on yksi keino kiinnittää vapautuva vanki yhteiskuntaan ja normaaliin arkeen kriittisessä vapautumisen vaiheessa. Käytännön toimijat kertovat, millaisia haasteita rikostaustaisten ihmisten työllistymisessä on.

Anne Alvesalo-Kuusi & Liisa Lähteenmäki: Yhteisösakot eivät kuvasta työturvallisuusrikosten vakavuutta

Yhteisösakkotuomiot työturvallisuusrikoksissa ovat tutkimuksen mukaan yleistyneet, mutta sakkojen taso on jäänyt lieväksi. Vain joka neljännessä tapauksessa yritykselle tuomitaan yhteisösakko. Useimmiten työturvallisuusrikoksista rangaistaan edelleen työnjohtotasoon tai keskijohtoon kuuluvia yksilöitä.

Johanna Niemi & Heini Kainulainen: #metoo: seksuaalinen häirintä ja laki

#metoo-kampanja on nostanut esiin seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun. Vaikka tärkeimmät tavat puuttua häirintään ja ahdisteluun löytyvät muualta kuin lainsäädännöstä, käytettävissä on myös lakiin perustuvia keinoja. Artikkelissa käydään lyhyesti läpi keskeiset lainsäännökset, joilla voi puuttua vakavimpiin tapauksiin.

Sonja Tanttari & Markus Alanko: Huijarit löytävät aina uusia tekotapoja ja uhreja

Rikoksentorjunta-palstalla käsitellään petosrikosten ehkäisyä. Petosten torjunnan haasteita ovat väestön ikääntyminen, nettiasioinnin lisääntyminen ja kansainvälinen rikollisuus.

Janne Kivivuori: Kriminologian uusi oppikirja

Kriminologia-palstalla esitellään uusi suomenkielinen kriminologian oppikirja. Teos kattaa sekä rikollisuuden että siihen kohdistuvien reaktioiden tutkimuksen.

Mikael Albreht: Jokainen työntekijä on tietoturvan avainhenkilö

Kyberrikokset-palstalla aiheena on työntekijöiden rooli yrityksen tietoturvassa.

Sisällys 1/2018

Painetun lehden sisällysluettelo

--------------------------------------------------------------

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 9.3.2018
Sivun alkuun |