Haasteen uutiskirje 1/2016

Haaste-lehdessä 1/2016 on teemana korruptio. Teemanumeron artikkeleissa kerrotaan korruptionvastaisen työn taustoista, viimeaikaisista kuulumisista ja haasteista. Kirjoitusten perusteella korruption kitkemiseksi tarvitaan paitsi julkista keskustelua, myös toimivaa lainsäädäntöä, erilaisten torjuntakeinojen kehittämistä sekä eettistä ohjeistusta.

Päivi Honkatukia: Tunnustettu mutta vähän tutkittu ongelma

Riikka Kostiainen: Syyttäjä ei ole tuomari
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana apulaisvaltakunnansyyttäjä, laamanni Jorma Kalske. Hän painottaa, että syyttäjällä on tietty liikkumavara syytteen nostamisessa ja se pitää käyttää hyödyksi. Esimerkiksi viranomaisten ja poliitikkojen toiminnan epäkohtien selvittämiseen on suuri yhteiskunnallinen tarve.

Vesa Muttilainen: Korruption riskikohteet
Kansainvälisesti tarkastellen Suomi kuuluu vähäisen korruption maihin. Näkyvää katukorruptiota ei juuri ole, mutta korruptiota esiintyy vaikeammin havaittavissa muodoissa. Poliisiammattikorkeakoulu on selvittänyt korruption riskikohteita Suomessa.
Keskeisiksi riskikohteiksi paikantuivat julkiset hankinnat, poliittinen toimintaympäristö sekä rakennusala ja yhdyskuntasuunnittelu.

Kirsi-Maria Halonen: Julkisiin hankintoihin liittyy korruptioriski
Julkiset hankinnat ovat viime vuosina tehdyissä tutkimuksissa ja EU:n korruptiontorjuntakertomuksessa tunnistettu yhdeksi korruption riskikohteista. Tähän vaikuttaa osaltaan hankintojen on suuri taloudellinen merkitys.

Juuso Oilinki: Yksityistä vai julkista palvelua?
Viime vuosina johdonmukaisesti edennyt kuntien toimintojen yhtiöittäminen asettaa uusia vaatimuksia korruptiorikosten paljastamiselle ja tutkinnalle.

Heli Korkka: Lahjontariskin tunnistaminen yritystoiminnassa
Suomalaiset yhtiöt kiinnittävät lahjonnan ehkäisemiseen enemmän huomiota kuin koskaan. Kansainvälisen lahjontasääntelyn kehitys sekä kiristyvät raportointivaatimukset ovat lisänneet yritysten paineita torjua korruptioriskejä.

Korruptionvastaisen strategian valmistelu etenee

Catharina Groop: Ilmoittaja – petturi vai sankari?

Ilmoittajilla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli korruptiivisen ja muun julkisen intressin vastaisen toiminnan paljastajina. Ilmoittajien suojelun tärkeyttä korostetaan monessa kansainvälisessä sopimuksessa.

Jussi Matikkala: Vaikutusvallan väärinkäyttö
Suomessa on arvioitu ja harkittu vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia. Pulmat liittyvät ennen kaikkea päätöksentekoon vaikuttamisen "epäasiallisuutta" koskevaan kriteeriin.

Jukka-Pekka Takala: Kokeellista kriminologiaa
Rikoksentorjunta-palstan aiheena ovat kokeelliset ja muut edistyneet vertailuasetelmat. Ne yleistyvät ja parantavat vaikutusarviointeja.

Painetun lehden sisällysluettelo

--------------------------------------------------------------

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 23.3.2016
Sivun alkuun |