Haasteen uutiskirje 1/2015

Haaste-lehdessä 1/2015 on teemana päihteet. Kirjoitukset käsittelevät mm. huumepolitiikkaa, alkoholia väkivallan syynä ja rikoksiin syyllistyneiden päihdehoitoa.

Juha Kääriäinen: Päihteet ja rikollisuus

Riikka Kostiainen: Hillitty huumepolitiikka

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana sosiaali- ja terveysministeriöstä eläköitynyt sosiaalineuvos Tapani Sarvanti. Hän näkee, että Suomessa on pystytty toteuttamaan maltillista huumausainepolitiikkaa siksi, ettei huumekysymys ole koskaan vahvasti politisoitunut. EU:n tuki on ollut merkittävä maltillisen, myös haittojen vähentämiseen tähtäävän politiikan kehittämisessä. Huumeidenkäyttäjiin kohdistuvaa kontrollia hän haluaisi keventää.

Yaira Obstbaum: Päihdehaittojen kontrollin muutos

Tutkimuksessa selvitettiin laitosmuotoisen päihdehuollon työnjakoa sosiaali- ja terveydenhoidon, poliisin säilön ja vankilan välillä vuosina 1985–2006. Laman jälkeen työnjako on muuttunut pakkokeinoja korostavaan suuntaan. Erityisesti vankilan osuus on kasvanut.

Olavi Kaukonen & Jouni Tourunen: Päihdekuntoutus yhteiskunnallisena sovitteluna?

Päihdekuntoutuksen käyttöön rikosseuraamusten osana liittyy ongelmia. Ensinnäkin rikosseuraamusjärjestelmästä on muodostunut sisäisesti tarpeettoman valikoiva. Toiseksi keskeiset sosioekonomisten ja terveydellisten erojen kaventamistavoitteet jäävät toteutumatta juuri niissä väestöryhmissä, joissa pienilläkin toimenpiteillä olisi saavutettavissa suurin hyöty. Kolmas pulma liittyy rikosoikeudellisen järjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan välisiin suhteisiin.

Tomi Lintonen & Karoliina Karjalainen: Lääkkeiden päihdekäyttö on iso osa huumeongelmaa

Vuosina 2009–2011 toteutetussa ennakointitutkimuksessa valtaosa suomalaisista huumausainealan asiantuntijoista oli sitä mieltä, että lääkkeiden päihdekäyttö tulee vuonna 2020 olemaan yleisempää kuin laittomien aineiden käyttö. Tuoreet analyysit viittaavat siihen, että ennustus on toteutunut etuajassa: lääkkeet ovat jo nyt keskeinen osa huumeongelmaa.

Sanna Kailanto & Elina Kotovirta: Kannabiksen laillistamisen kokemuksia maailmalta

Uruguayssa ja muutamassa Yhdysvaltain osavaltiossa on päädytty kannabiksen laillistamiseen ja jonkin verran kokemuksia on jo kertynyt. Näiden maiden kokemusten perusteella ei voi vielä vetää johtopäätöksiä vaikutuksista Suomessa.

Janne Rintatalo: Muuntohuumeiden lyhyt pitkä historia Suomessa

Internetissä tapahtuva muuntohuumeiden kauppa aiheuttaa painetta valvontaviranomaisille. Tullilaboratorion ja Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion muuntohuumenäytteiden määrät ovat nousseet vuosittain.

Teemu Gunnar: Huumetilannetta voi seurata jätevedestä

Yksi lupaavimmista uusista keinoista huumetilanteen seuraamiseksi väestötasolla on huumejäämien mittaaminen yhteiskunnan jätevesistä. Menetelmällä saadaan riippumatonta tietoa jätevesiverkoston alueella tapahtuvasta huumeiden käytöstä lähes reaaliaikaisesti.

Markus Storvik:Suomalainen humalaväkivalta

Väkivaltatilastoissa korostuu Suomen yleisimmän päihteen, alkoholin, osuus. Valtaosasta tapoista ja suurimmassa osassa pahoinpitelyistä alkoholi on yksi mukana olleista tekijöistä. Artikkelissa kerrotaan, millaisia yhteyksiä tiede on löytänyt humalajuomisen ja väkivallan käytön välillä.

Jukka-Pekka Takala: Lähisuhdeväkivalta ja alkoholi

Rikoksentorjuntapalstalla käsitellään alkoholia väkivallan myötävaikuttavana syynä ja siihen puuttumista.

Keskustelua: Voidaanko nuorisorangaistus elvyttää?

Heidi Lind & Tiina Vogt-Airaksinen pohtivat syitä nuorisorangaistuksen käytön vähäisyyteen ja miten sen käyttöä voitaisiin lisätä.


Painetun lehden 1/2015 sisällysluettelo

------------------------------------------------------------------------------------

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 13.3.2015
Sivun alkuun |