Haasteen uutiskirje 1/2014

Haaste 1/2014

Haaste-lehdessä 1/2014 on teemana "kansalaisjärjestöt ja kolmas sektori". Artikkelit käsittelevät kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa lainsäädäntöön, järjestöjen roolia kriminaalipolitiikassa sekä kolmannen sektorin työtä rikollisuuden ehkäisemisessä ja huono-osaisten auttamisessa.

Juha Kääriäinen: OIKEUSVALTIO JA KANSALAISET

Meillä on lukuisa määrä kansalaisjärjestöjä, jotka täydentävät ja tukevat julkisten oikeudellisten instituutioiden toimintaa. Järjestöjen tehtäväkenttä on laaja ulottuen rikosten uhrien auttamisesta erilaisten riskiryhmien kuten päihdeongelmaisten ja vankilasta vapautuvien parissa tehtävään työhön. Lisäksi tulee muistaa, että kansalaisjärjestöillä on ollut suuri vaikutus siihen, millaiseksi rikosoikeus- ja seuraamusjärjestelmämme on viime vuosikymmenien aikana muotoutunut.

Riikka Kostiainen: PAREMPAA VUOROVAIKUTUSTA KANSALAISTEN KANSSA

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola. Hän uskoo, että uudet välineet tulevat parantamaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia lainsäädäntöön. Erityisen paljon hän odottaa keväällä avattavalta lausuntopalaute.fi-palvelulta. Ministeriön ajankohtaisena huolena on varmistaa oikeusturvan toteutuminen taloudellisesti vaikeassa tilanteessa.

Anne Holmlund: KANSALAISJÄRJESTÖJEN MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA LAINSÄÄDÄNTÖÖN

Eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja kertoo, miten kansalaisjärjestöjä kuullaan lain valmistelussa. Hän arvioi, että järjestöjen vaikutusmahdollisuudet lainsäädäntöön ovat viime aikoina parantuneet.

Riikka Kostiainen: JÄRJESTÖJEN PANOS RIKOLLISUUDEN EHKÄISEMISESSÄ TÄRKEÄ

Haaste-lehti lähetti sähköpostikyselyn muutamille järjestöille, joiden toiminta sivuaa kriminaalipolitiikan tavoitteita. Vastauksissa korostuu järjestöjen merkitys matalan kynnyksen palvelujen tarjoajana, nopeana reagoijana ja kentän viestien eteenpäin viejänä. Kansalaisjärjestöt toivoivat lisää taloudellista tukea ja aitoja vaikutusmahdollisuuksia.

Maija Helminen: RIKOSSEURAAMUSALAN JÄRJESTÖT JA MUUTTUVA RAHOITUSPOHJA

Palvelutuotannosta on tullut yhä merkittävämpi rahoituslähde myös rikostaustaisten henkilöiden parissa työskenteleville järjestöille. Järjestöjen rahoituspohjan muuttumiseen liittyy ongelmia, jotka eivät vaikuta yksinomaan järjestöihin vaan lopulta myös niiden asiakkaisiin. Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen, Ruotsin, Norjan ja Skotlannin tilannetta.

Heini Kainulainen, Päivi Honkatukia & Johanna Niemi: UHRIA EI PIDÄ KAAPATA KRIMINAALIPOLITIIKAN KOVENTAMISEN VÄLINEEKSI

Rikoksen uhrit olivat pitkään niin tutkimuksen kuin kriminaalipolitiikankin marginaalissa, mutta viime vuosikymmeninä uhri on noussut keskiöön sekä kansallisilla että kansainvälisillä kentillä. Rikosten uhrien esiin nousu on herättänyt ihastusta, mutta myös vihastusta.

Jukka Kekkonen: KANSALAISLIIKKEET KRIMINAALIPOLITIIKAN VAIKUTTAJINA?

Viimeisten vuosikymmenten aikana ei ole juuri löytynyt järjestöjä tai liikkeitä, jotka olisivat puhuneet esimerkiksi syrjäytymisen ja rikollisuuden välisistä yhteyksistä. Toisaalta globaaleista muutoksista on noussut ennen näkemätön määrä ihmisoikeusaktivismia.

Jukka-Pekka Takala: MITEN PARANTAA TYÖTÄÄN TEKEVIEN IHMISTEN TURVALLISUUTTA?

Rikoksentorjunta-palstalla käsitellään työssä kohdattavaa väkivaltaa ja sen uhkaa. Väkivallan vähentämiseen voi pyrkiä lain kehittämisellä, sen paremmalla toimeenpanolla, systemaattisilla tilannekartoituksilla, tilannetorjunnalla, koulutuksella, väkivallan jälkihoidolla jne. Erityisesti pohditaan "työpaikan pääsykiellon" mahdollisuuksia.

Painetun lehden sisällysluettelo

Haasteen uutiskirjeeseen on koottu lyhyet tiivistelmät lehden verkkoversiossa julkaistuista artikkeleista. Otsikko toimii linkkinä juttuun. Vain osa painetun lehden artikkeleista julkaistaan verkossa tuoreeltaan. Kokonaisuudessaan painetun lehden sisältö julkaistaan verkossa seuraavan numeron ilmestyessä.

 
Julkaistu 21.3.2014
Sivun alkuun |