Haasteen uutiskirje 1-2/2020

Haaste-lehden 1-2/2020 teemana on rikoksen uhri. Numerossa käsitellään mm. rikoksen uhrin aseman nykytilaa, haavoittuvia rikoksen uhreja sekä sitä, miten yhteiskunta ja rikosoikeusjärjestelmä tunnistavat uudenlaisia tilanteita ja uhrikokemuksia. Aiheita ovat esimerkiksi ihmiskauppa, turvapaikanhakijanaisten kokema väkivalta sekä kunniaan liittyvän väkivallan ja digitaalisen väkivallan uhrit. Lehden koko sisältö on luettavissa verkossa.

Jatkossa Haaste-lehti ilmestyy vain verkossa ja samalla lehteä uudistetaan. Tavoitteena on, että seuraava Haaste ilmestyy syksyllä, mutta aikatauluun ja tuleviin teemoihin voidaan palata vasta, kun koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on ohi. Sillä välin kannattaa käyttää hyödyksi lehden arkistojen aarteita eli asiantuntevia artikkeleja rikoksentorjunnan ja kriminaalipolitiikan eri teemoista. Haasteen uutiskirjeen voi tilata suoraan sähköpostiin tällä lomakkeella tai osoitteesta haaste(at)om.fi. Samasta sähköpostiosoitteesta voi kysellä vanhoja painettuja numeroita (ml. Haaste 1-2/20).


Poimintoja 1-2/2020 sisällöstä

Elsa Saarikkomäki: Rikoksen uhrin tilanteen ymmärtäminen on tärkeää

Riikka Kostiainen: Rikoksen uhrin oikeuksien toteutumisessa yhä eroja
Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg näkee, että rikosuhridirektiivi ja Istanbulin sopimus ovat parantaneet uhrin asemaa. Vielä riittää kuitenkin tehtävää.

Matti Näsi & Petri Danielsson: Kyberrikollisuus ja uhrikokemukset
Vuoden 2018 Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa kysyttiin ensimmäistä kertaa laajemmin verkkoympäristössä tapahtuneista uhrikokemuksista. Vastaajista kaikkiaan 55 prosenttia ilmoitti joutuneensa verkkorikoksen uhriksi jossain kohtaa elämäänsä.

Inka Lilja: Turvapaikanhakijanaisten kokemasta väkivallasta vaietaan
Sukupuolistunutta väkivaltaa kohdanneiden turvapaikanhakijanaisten vaikenemisella on erityisen kallis hinta, koska kertomatta jättäminen voi johtaa siihen, että rikoksen tutkimatta jäämisen lisäksi turvapaikkaa ei myönnetä.

Tuuli Hong: Kunniaan liittyvä väkivalta oikeuden katvealueilla
Suomessa elävän kunniaan liittyvän väkivallan uhrin tilanne on tukala. Kynnys avun hakemiseen viranomaisilta on korkealla. Palveluiden saatavuus voi vaikuttaa ratkaisevasti selviytymiseen.

Minna Viuhko: Ihmiskaupan uhreihin kohdistuu monenlaista vallankäyttöä
Ymmärrys ihmiskaupasta on Suomessa muuttunut 2000-luvun alkuvuosista. Tunnistetut ihmiskaupparikokset liittyvät nykyään moninaisiin hyväksikäytön.

Minna Kimpimäki: Raiskausmääritelmä murroksessa
Artikkelissa käydään läpi raiskaussääntelyn muutoksia ja viimeaikaista keskustelua suostumusmalliin siirtymisestä.

Louna Hakkarainen: Turvaverkko 2.0
Digitalisaatio luo alati kehittyviä väkivallan tekemisen välineitä. Digitalisaatio on muuttanut myös parisuhdeväkivallan kokemusta.

Satu Taiveaho: Ikääntyneet rikosten uhrina
Ikäihmisiin kohdistuvat rikokset päätyvät harvoin rikosprosessiin. Artikkelissa kerrotaan etenkin taloudellisesta hyväksikäytöstä ja sen torjunnasta.

Henrik Gustafsson: Vammainen ihminen rikoksen uhrina
Artikkelissa käydään läpi YK:n vammais­oikeussopimuksen oikeussuojaa koskevia ohjeita ja mitä rikosprosessissa pitää ottaa huomioon vammaisten ihmisten oikeuksien varmistamiseksi.

Aarne Kinnunen: Kriminaalipolitiikan muutokset ja Haasteen viimeinen paperiversio
Haaste-lehden perustamisen pontimena vuonna 2001 oli saattaa laaja-alaisen kriminaalipolitiikan keinovalikoimia julkiseen tietoon ja keskusteluun. Tämä numero oli viimeinen paperiversio ja tästä eteenpäin rikoksentorjuntaneuvosto julkaisee vain digilehteä. Muutos on merkittävä sisältäen sekä kysymysmerkkejä että positiivisia tulevaisuudennäkymiä.

Haasteen 1-2/2020 koko sisältö

-----

Jos et halua saada jatkossa Haaste-lehden uutiskirjettä, voit peruuttaa sen tällä lomakkeella.

 
Julkaistu 27.3.2020
Sivun alkuun |